Menu

Lene Espersens mange ansigter

lenesansigt1.110211

Vor fagre udenrigsminister har formået at udvikle sig fra forsigtigpeter til superrevolutionær på under ti dage i spørgsmålet om, hvordan Danmark skal forholde sig til udviklingen i Ægypten. Eller også siger hun en ting til Folketinget og noget andet til pressen.

Således sagde Udenrigsminister Lene Espersen i Folketinget i svar 02-02-2011 på forespørgsel fra Holger K. Nielsen om situationen i Ægypten:

"Jeg vil sige til hr. Holger K. Nielsen, at jeg bestemt mener, at vi skal bakke op om demonstranternes ønske om demokratiske reformer – reformer, der skal føre til, at der kan være et fair og et frit valg. Men jeg er uenig med hr. Holger K. Nielsen i, at det er den vestlige verden og USA, der skal gå foran og bestemme, hvem det er, der skal have magten i Egypten. Derfor har vi også haft den holdning til det, at det er noget, den egyptiske befolkning selv må få lov at bestemme. Det mener jeg er den klogeste tilgang til det. SF har som vel det eneste parti i Folketinget så en anden holdning til det og mener, at vi nærmest skal gå ud at sige, ikke alene hvem der skal gå af, men måske også hvem der skal komme til."

Fru udenrigsministeren i det høje Ting

Men ni dage senere sagde Lene Espersen til DR Nyheder Online 11-02-2011:

"Vi må nu fastholde presset for, at det bliver begyndelsen på en reel proces, der kan lede til frie og fair valg, og til gennemførelse af de politiske, sociale og økonomiske reformer, som er lovet. Det er en proces, der skal indledes nu og her, men som vil tage tid ... Vi er lige nu i en usikker situation, hvor det er afgørende, at det internationale samfund appellerer til, at det ikke er nok at fjerne folkene i toppen, hvis ikke der bliver rakt en hånd ud mod oppositionen og de kræfter, der har kaldt på reformerne."

Eksformand Lene Espersen

Lene E. fortsætter:

"Der er folk, der mener, at det næste land til at opleve et oprør er Libyen. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at forsikre Libyens langvarige leder, oberst Gaddafi om, at vi ikke vil opfordre hans folk til at slippe af med ham, lige indtil han bliver væltet.

Lenesansigt2.110211

Derefter vil vi stille os særdeles kritiske an til en proces, som vi forhåbentlig kan kritisere for at være for islamistisk, og vi vil presse på hver eneste dag for et demokrati nøjagtig som vores.

Skulle oberst Gaddafi måske alligevel ikke blive væltet, vil vi omvendt presse på for at få meget olie som muligt, så der er nok til såvel at køre bilen som at få lys i lygterne - om jeg så selv skal suge de sidste dråber ud af obersten!'

Lene, åh Lene!

Last modified onSunday, 18 August 2013 15:01

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?