Menu

DFere bag grotesk valgvideo

Morten Korch romantik, fremmedfjendskhed, syngende køer og en dansende gris .   Se grotesk DF valgvideo.

 Sjælden har man set nogen indefra Dansk Folkeparti, udstille partiets værdisæt så gennemført som DF politikeren fra Solrød Per Hauge har gjort i sin valgkampsvideo.

Per Hauge var opstillet til Kommunevalget 2013.

Videoen er en animation hvor man ser en gris og en ko danse, synge og opfordre til at man sætter sin stemme på Dansk Folkeparti.

En lille ko med bjælde på i en stol der minder om en tronestol bryder til slut ud i sang og får afleveret på en uhyggeligt bizzar måde den danske nationalsang.

På skrivebordet foran den lille ko ses det velkendte DF-budskab om at udlændinge, især dem med mørkt hud og mørkt hår er i samme bås som den afdøde terrorist Osama Bin Laden.

Per Hauge er ikke ene om at have gris og ko på hjernen i DF. I Hvidovre afgav den lokale DFere chancen for at ende med Borgmesterkæden til fordel for flere frikadeller og juletræ i Hvidovre Kommune.

 

 

 

 

Tak for tippet til Bo Steffen Perle-Lømmel Nielsen fra Facebook.

 

 

Media

accessKey: "" attributes: NamedNodeMap autoplay: true baseURI: "http://df-solrod.dk/index.files/html5video/Untitled.m4v" buffered: TimeRanges childElementCount: 1 childNodes: NodeList[1] children: HTMLCollection[1] classList: DOMTokenList className: "" clientHeight: 360 clientLeft: 0 clientTop: 0 clientWidth: 640 contentEditable: "inherit" controller: null controls: true currentSrc: "http://df-solrod.dk/index.files/html5video/Untitled.m4v" currentTime: 84.335 dataset: DOMStringMap defaultMuted: false defaultPlaybackRate: 1 dir: "" draggable: false duration: 84.335 ended: true error: null firstChild: source firstElementChild: source height: 0 hidden: false id: "" initialTime: 0 innerHTML: "" innerText: "" isContentEditable: false lang: "" lastChild: source lastElementChild: source localName: "video" loop: false mediaGroup: "" muted: false namespaceURI: "http://www.w3.org/1999/xhtml" networkState: 1 nextElementSibling: null nextSibling: null nodeName: "VIDEO" nodeType: 1 nodeValue: null offsetHeight: 360 offsetLeft: 363 offsetParent: body offsetTop: 29 offsetWidth: 640 onabort: null onbeforecopy: null onbeforecut: null onbeforepaste: null onblur: null onchange: null onclick: null oncontextmenu: null oncopy: null oncut: null ondblclick: null ondrag: null ondragend: null ondragenter: null ondragleave: null ondragover: null ondragstart: null ondrop: null onerror: null onfocus: null oninput: null oninvalid: null onkeydown: null onkeypress: null onkeyup: null onload: null onmousedown: null onmouseenter: null onmouseleave: null onmousemove: null onmouseout: null onmouseover: null onmouseup: null onmousewheel: null onpaste: null onreset: null onscroll: null onsearch: null onselect: null onselectstart: null onsubmit: null onwebkitfullscreenchange: null onwebkitfullscreenerror: null onwebkitkeyadded: null onwebkitkeyerror: null onwebkitkeymessage: null onwebkitneedkey: null onwheel: null outerHTML: "" outerText: "" ownerDocument: document parentElement: body parentNode: body paused: true playbackRate: 1 played: TimeRanges poster: "" prefix: null preload: "auto" previousElementSibling: null previousSibling: null readyState: 4 scrollHeight: 360 scrollLeft: 0 scrollTop: 0 scrollWidth: 640 seekable: TimeRanges seeking: false spellcheck: true src: "" startTime: 0 style: CSSStyleDeclaration tabIndex: -1 tagName: "VIDEO" textContent: "" textTracks: TextTrackList title: "" translate: true videoHeight: 360 videoWidth: 640 volume: 1 webkitAudioDecodedByteCount: 1321435 webkitClosedCaptionsVisible: false webkitDecodedFrameCount: 2523 webkitDisplayingFullscreen: false webkitDroppedFrameCount: 7 webkitHasClosedCaptions: false webkitPreservesPitch: true webkitPseudo: "" webkitShadowRoot: null webkitSupportsFullscreen: true webkitVideoDecodedByteCount: 16052294 webkitdropzone: "" width: 0

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?